Tilitoimisto valittu
Besase luottaa talouspäälliköihin

Besase Oy siirtää kirjanpitonsa Tilitoimisto Talouspäälliköt Oy lokakuusta 2016 alkaen

Tilitoimisto   Talouspäälliköt   valikoitui   Besasen   tilitoimistoksi   useamman   ehdokkaan joukosta.  Haasteena  tilitoimiston  valinnassa  oli  löytää  kustannustehokas  toimintamalli sekä Besasen että tilitoimiston näkökulmasta.

Tilitoimiston   kustannustehokas   toiminta   edellyttää   kirjanpitotietojen,   mm.   osto-   ja myyntilaskujen,  viennin  automatisointia.  Besasen  liiketoiminnan  ja  projektien  ohjaus edellyttää   samojen   kirjanpitoon   vietävien   tietojen   automaattista   vientiä   Besasen projektihallinnan järjestelmään.

Talouspäälliköt    pystyi    tarjoamaan    joustavan    asiakaslähtöisen    ratkaisun,    jossa molempien    tavoitteet    kohtaavat    selkein    muutosaskelin    ilman,    että    Besasen liiketoiminnalle aiheutuu muutoksesta merkittävää lisätyötä.

Lehdistötiedote 

 

Aurinkoisin terveisin lumisesta Naantalista

Kimmo Metso
Toimitusjohtaja
Besase Oy

Tweet